Tiếng Việt  Tiếng Anh
Thứ hai, ngày 25/10/2021
icon skyper icon facebook icon tiwtter icon google

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Sản phẩm

DHY680KES

DHY680KES

Liên hệ

- Model: DHY680KES
- Công suất liên tục: 618 Kva 
- Công suất dự phòng: 680 Kva 

Sản phẩm liên quan