Tiếng Việt  Tiếng Anh
Thứ ba, ngày 23/07/2024
icon skyper icon facebook icon tiwtter icon google

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Sản phẩm

DHY1000KES

DHY1000KES

Liên hệ

- Model: DHY1000KES
- Công suất liên tục: 909 Kva 
- Công suất dự phòng: 1000 Kva 

Sản phẩm liên quan