Tiếng Việt  Tiếng Anh
Thứ ba, ngày 23/07/2024
icon skyper icon facebook icon tiwtter icon google

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Chính sách đổi và hoàn tiền

Công ty cổ phần cơ điện & thiết bị Hà Nội có chính sách đổi lại hàng mới hoặc hoàn tiền cho khách trong vòng 2 ngày nếu máy móc và thiết bị bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất.