Tiếng Việt  Tiếng Anh
Thứ sáu, ngày 05/06/2020
icon skyper icon facebook icon tiwtter icon google

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Sản phẩm

FDP80SS3

FDP80SS3

Liên hệ

- Model: FDP80SS3

- Công suất liên tục: 80Kva 

- Công suất dự phòng: 88Kva 

Sản phẩm liên quan