Tiếng Việt  Tiếng Anh
Thứ sáu, ngày 30/07/2021
icon skyper icon facebook icon tiwtter icon google

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Sản phẩm

CMH350

CMH350

Liên hệ

- Model: CMH350
- Công suất liên tục: 320 Kva 
- Công suất dự phòng: 350 Kva 

Sản phẩm liên quan